Bardzo ważnym jest, aby utrzymać optymistyczne podejście.