Ruchome schody też liczą się jako środek lokomocji.